วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ตัวอย่างจดหมายประชาสัมพันธ์


หัวข้อ : เรียน ท่านผู้ดูแลระบบเว็บโรงเรียน................

รบกวน ประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนา "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้"วันที่ 8 มีนาคม 2553 สมัครได้ที่ http://edu.kps.ku.ac.th/KM/ จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ขอขอบคุณท่านผู้ดูแลระบบเป็นอย่างสูง
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 034-281053-6 ต่อ 3570-4, 034-351898 โทรสาร : 034-351403
Web Site : http://edu.kps.ku.ac.th/

จังหวัด

อังกฤษศึกษา
1. จังหวัดเชียงราย
2. จังหวัดเชียงใหม่
3. จังหวัดน่าน
4. จังหวัดพะเยา
5. จังหวัดแพร่
6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7. จังหวัดลำปาง
8. จังหวัดลำพูน
9. จังหวัดอุตรดิตถ์

10. จังหวัดกาฬสินธุ์
11. จังหวัดขอนแก่น
12. จังหวัดชัยภูมิ
13. จังหวัดนครพนม
14. จังหวัดนครราชสีมา
15. จังหวัดบุรีรัมย์
16. จังหวัดมหาสารคาม
17. จังหวัดมุกดาหาร
18. จังหวัดยโสธร
19. จังหวัดร้อยเอ็ด
20. จังหวัดเลย
21. จังหวัดสกลนคร
22. จังหวัดสุรินทร์
23. จังหวัดศรีสะเกษ
24. จังหวัดหนองคาย
25. จังหวัดหนองบัวลำภู
26. จังหวัดอุดรธานี
27. จังหวัดอุบลราชธานี
28. จังหวัดอำนาจเจริญ

29. จังหวัดกำแพงเพชร
30. จังหวัดชัยนาท
31. จังหวัดนครนายก
32. จังหวัดนครปฐม
33. จังหวัดนครสวรรค์
34. จังหวัดนนทบุรี
35. จังหวัดปทุมธานี
36. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
37.จังหวัดพิจิตร
----------------------------------------------
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา
1. จังหวัดพิษณุโลก
2. จังหวัดเพชรบูรณ์
3. จังหวัดลพบุรี
4. จังหวัดสมุทรปราการ
5. จังหวัดสมุทรสงคราม
6. จังหวัดสมุทรสาคร
7. จังหวัดสิงห์บุรี
8. จังหวัดสุโขทัย
9. จังหวัดสุพรรณบุรี
10. จังหวัดสระบุรี
11. จังหวัดอ่างทอง
12. จังหวัดอุทัยธานี
13. กรุงเทพมหานคร

14. จังหวัดจันทบุรี
15. จังหวัดฉะเชิงเทรา
16. จังหวัดชลบุรี
17. จังหวัดตราด
18. จังหวัดปราจีนบุรี
19. จังหวัดระยอง
20. จังหวัดสระแก้ว
21. จังหวัดกาญจนบุรี
22. จังหวัดตาก
23. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
24. จังหวัดเพชรบุรี
25.จังหวัดภูเก็ต
26. จังหวัดราชบุรี
27. จังหวัดกระบี่
28. จังหวัดชุมพร
29. จังหวัดตรัง
30. จังหวัดนครศรีธรรมราช
31. จังหวัดนราธิวาส
32. จังหวัดปัตตานี

----------------------------
อื่นๆ
69. จังหวัดพังงา
70. จังหวัดพัทลุง
71. จังหวัดภูเก็ต
72. จังหวัดระนอง
73. จังหวัดสตูล
74. จังหวัดสงขลา
75. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
76. จังหวัดยะลา

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ตัวอย่างจดหมายประชาสัมพันธ์

เรียน ท่านผู้ดูแลระบบเว็บโรงเรียน................

รบกวนประชาสัมพันธ์ โครงการสัมมนา "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้"วันที่ 8 มีนาคม 2553 สมัครได้ที่ http://edu.kps.ku.ac.th/KM/ จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ขอขอบคุณท่านผู้ดูแลระบบเป็นอย่างสูง
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 034-281053-6 ต่อ 3570-4, 034-351898 โทรสาร : 034-351403
Web Site : http://edu.kps.ku.ac.th/

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553

งานวิชา 02198231 เรียน 29 มกราคม 2553

ค้นหาข้อมูล (Technology ปัจจุบัน)
ภาพ / หาความหมาย / การใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
ที่มาของข้อมูลและภาพ / ทำลงใน Word
ส่งไฟล์ให้อาจารย์เป็น *.doc
ส่งทาง E-mail : tekere59@gmail.com ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 (เวลา 12.00 น.)
หัวข้อจดหมาย : เทคโนโลยี
ในเอกสาร *.doc ตั้งชื่อตนเอง+วันที่ เช่น theerasak29-01-52
(โดยจัดทำให้สวยงามในเอกสารในรูปแบบตาราง)
ดูข้อมูลนี้ได้ที่ : http://tekere59.blogspot.com/

*****เทคโนโลยีที่ต้องหา******
PC / Notebook / Teblet / Mobile Phone /
Server / Bluetooth / GPS / GPRS / EDGE / 3G /
PDA / Palm / Pocker PC / Macintosh / Scanner
/Printer /Speaker /Camera Cam / Camera Compact
& DSLR/ Camera Video / Visualrizer / Switcher /
Mixer / TV / Monitor Touch Screen / Microphone
wireless / และอื่นๆใน Micro Teaching / Wireless
Network / Lan / Hub / Switch / Smart Board /

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553

งานนิสิตคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษาเรียนวันที่ 21 มกราคม 2553

งานนิสิตคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษาเรียนวันที่
21 มกราคม 2553
1.1 งานสร้าง Tables และ Forms

1.บุคคลสำคัญที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
2.บุคคลสำคัญที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3.ทฤษฏีการศึกษา
4.ทฤษฏีคณิตศาสตร์
5.เว็บความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
6.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)
7.คำศัพท์คอมพิวเตอร์ (ไทย-อังกฤษ)
8.คำศัพท์คณิตศาสตร์(ไทย-อังกฤษ)
9.Software คอมพิวเตอร์
10.ความรู้คณิตศาสตร์(ไทย)ระดับ อนุบาล
11.ความรู้คณิตศาสตร์(ไทย)ระดับ ป.1
12.ความรู้คณิตศาสตร์(ไทย)ระดับ ป.2
13.ความรู้คณิตศาสตร์(ไทย)ระดับ ป.3
14.ความรู้คณิตศาสตร์(ไทย)ระดับ ป.4
15.ความรู้คณิตศาสตร์(ไทย)ระดับ ป.5
16.ความรู้คณิตศาสตร์(ไทย)ระดับ ป.6
17.ความรู้คณิตศาสตร์(ไทย)ระดับ ม.1
18.ความรู้คณิตศาสตร์(ไทย)ระดับ ม.2
19.ความรู้คณิตศาสตร์(ไทย)ระดับ ม.3
20.ความรู้คณิตศาสตร์(ไทย)ระดับ ม.4
21.ความรู้คณิตศาสตร์(ไทย)ระดับ ม.5
22.ความรู้คณิตศาสตร์อ(ไทย)ระดับ ม.6
23.เว็บความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
24.บุคคลสำคัญที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
25.บุคคลสำคัญที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
26.ทฤษฏีการศึกษา
27.ทฤษฏีคณิตศาสตร์
28.เว็บความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
29.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)
30.คำศัพท์คอมพิวเตอร์ (ไทย-อังกฤษ)
31.คำศัพท์คณิตศาสตร์(ไทย-อังกฤษ)
32.Software คอมพิวเตอร์
33.ความรู้คณิตศาสตร์(ไทย)ระดับ อนุบาล

1.2 โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม/ที่อยู่/ติดต่อ/Website/ และอื่นๆ

1.3 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

1.4 ออกแบบ Tables และ Forms สอนคณิตศาสตร์ระดับอนุบาล

1.5 .ให้นิสิต ทำการ Link Forms ต่างๆให้เรียบร้อย


หมายเหตุ
1.1 ส่งภายในวันที่ 28 มกราคม 2553
1.2-1.4 ส่งภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553

งานนิสิตภาษาอังกฤษศึกษาเรียนวันที่ 19 มกราคม 2553

งานนิสิตภาษาอังกฤษศึกษาเรียนวันที่ 19 มกราคม 2553

1.สร้าง Tables และ Forms ต่อไปนี้
1.1 ข้อมูลตามเลขที่ 1-37
1.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ+คำแปล ตัวอักษร a
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ ผลไม้
2.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ+คำแปล ตัวอักษร b
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ ภายในบ้าน
3.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ+คำแปล ตัวอักษร c
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ อาหาร
4.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ+คำแปล ตัวอักษร d
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ+คำแปล ตัวอักษร e
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ เฟอร์นิเจอร์
6.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ+คำแปล ตัวอักษร f
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ ในโรงพยาบาล
7.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ+คำแปล ตัวอักษร g
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ ในโรงเรียน
8.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ+คำแปล ตัวอักษร h
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ ในมหาวิทยาลัย
9.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ+คำแปล ตัวอักษร i
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ สังคมคนในเมือง
10.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ+คำแปลตัวอักษร j
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ สีต่างๆ
11.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ+คำแปล ตัวอักษร k
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ ตัวเลข
12.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ+คำแปล ตัวอักษร l
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ สัตว์
13.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ+คำแปล ตัวอักษร m
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ ต้นไม้
14.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ+คำแปล ตัวอักษร n
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ ดอกไม้
15.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ+คำแปล ตัวอักษร o
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
16.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ+คำแปล ตัวอักษร p
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ ประเทศในเอเชีย/รายละเอียด
17.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ+คำแปล ตัวอักษร q
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ ประเทศในยุโรป/รายละเอียด
18.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ+คำแปล ตัวอักษร r
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ เกี่ยวกับประชาธิปไตย
19.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ+คำแปล ตัวอักษร s
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ คุณธรรม จริยธรรม
20.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ+คำแปล ตัวอักษร t
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ เกี่ยวกับเด็ก
21.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ+คำแปล ตัวอักษร u
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ เกี่ยวกับชนบท
22.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ+คำแปล ตัวอักษร v
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ รถยนตร์/ยานพาหนะ
23.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ+คำแปล ตัวอักษร w
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ ของตกแต่งร่างกาย
24.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ+คำแปล ตัวอักษร x
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ โรคภัยไข้เจ็บ
25.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ+คำแปล ตัวอักษร y
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ ในการเดินทาง
26.คำศัพท์ภาษาอังกฤษ+คำแปล ตัวอักษร z
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ สมัครงาน
27.แนะเว็บ(Url) ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ เทคโนโลยี
28.แนะเว็บ(Url) ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ ร่างกาย
29.แนะเว็บ(Url) ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ ประเทศในแอฟริกา/รายละเอียด
30.แนะเว็บ(Url) ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ ในการประชุม
31.แนะเว็บ(Url) ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ ในการสอบสัมภาษณ์
32.บทสนทนาภาษาอังกฤษ+ภาษาไทย
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ จังหวัดต่างๆในประเทศไทย
33.บทสนทนาภาษาอังกฤษ+ภาษาไทย
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ สถานที่ท่องเที่ยวในไทย
34.บทสนทนาภาษาอังกฤษ+ภาษาไทย
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ สินค้าการเกษตรของไทย
35.บทสนทนาภาษาอังกฤษ+ภาษาไทย
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ ขนมในประเทศไทย
36.บทสนทนาภาษาอังกฤษ+ภาษาไทย
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ เกี่ยวกับภาวะโรคร้อน
37.บทสนทนาภาษาอังกฤษ+ภาษาไทย
เพิ่มTables+Forms คำศัพท์ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง


1.2 โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม/ที่อยู่/ติดต่อ/Website/ และอื่นๆ

1.3 โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย/ที่อยู่/ติดต่อ/Website/ และอื่นๆ

1.4 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

1.5 ออกแบบ Tables และ Forms สอนคำศัพท์A-Z

1.6 .ให้นิสิต ทำการ Link Forms ต่างๆให้เรียบร้อย

หมายเหตุ
1.1 ส่งภายในวันที่ 26 มกราคม 2553
1.2-1.5 ส่งภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553